AKTIVITETER

Aktiviteter


Rädda Barnen

  • Samarbete med skolor där vi erbjuder läxhjälp samt informerar ungdomar om att skolan är lika viktig som fotboll

 

Akademi & Ungdom

  • Ingen stadsdelsförening utan ungdomar från alla stadsdelar i Växjö - här integreras ungdomar genom fotbollen
  • 500 st ungdomar varav 100 st med invandrarbakgrund
  • 70 st ledare varav 12 st med invandrarbakgrund och 10 st kvinnor
  • Social Fond - ÖIF sätter av en summa varje år för att hjälpa ungdomsspelare som behöver ekonomiskt stöd för att utöva sin idrott
  • Samverkan med skolor tex fotbollselever som skolan ej klarar av

 

Nattfotboll

  • Varje fredagkväll 21-24 okt-april i Tipshallen
  • 50-130 ungdomar varje kväll
  • Viktiga partner Växjö kommun och Atea